header

איך פותחים עוסק מורשה?

לפני שניגע בהבדלים בין חברה לעוסק מורשה או עוסק פטור, חשוב כי תדעו שאין זה משנה איזה עסק החלטתם לפתוח, הדבר הכי חשוב הוא התנהלות עצמאית. אם אתם מנהלים יש לדעת כיצד לנהל את העסק שלכם באם הוא קטן או גדול. אם יש לכם שותף או שותפים, יש לחלק את ההוצאות שווה בשווה ולתת חלוקת תפקידים המתאימה לכל שותף על פי הידע, הניסיון והקישורים של כל שותף בעסק. כל עסק שצפי ההכנסה השנתית שלו גבוהה מסך של כ- 79,482 ₪ (נכון לשנת 2015 ) חייב לפתוח עוסק מורשה. רבים שהם בפתיחת עסק חדש, אינם יודעים איך פותחים עוסק מורשה. בדרך כלל, לפני פתיחת כל עסק, יש למצוא רואה חשבון שיידע איך לנהל לכם את החברה ולתת לכם את ההוראות ואת הייעוץ הנחוץ לכם בעסק כמו:

  • ניהול ספרים
  • ניהול תזרים מזומנים
  • הנפקת חשבוניות וקבלות
  • הגשת דוחות למע"מ ומס הכנסה בכל שנה
  • התנהלות מול ספקים
  • עצות ובניית תכנית עסקית לעסק החדש שלכם
  • הפקת משכורות לעובדים

איך פותחים עוסק מורשה?

אז איך פותחים עוסק מורשה?

אני ממליץ לפנות לרואה החשבון עוד בשלב הראשון (לפני פתיחת התיק שלכם כעוסק מורשה) ופשוט לשאול אותו ישירות איך פותחים עוסק מורשה?. רואה החשבון שלכם, ידריך אתכם ויעניק לכם קווים מנחים וטיפים חשובים אשר מהווים את היסודות להתנהלות תקינה של העסק ויסייעו לעסק לצבור תאוצה ולהצליח. כמובן ברגע שתפתחו תיק של עוסק מורשה, תתחילו ללמוד "לשחות" במים של כל הרשויות ותדעו במשך הזמן, לא רק מה אתם צריכים לשלם, כי אם מה מגיע לכם מרשויות המס, כמו החזרי מס הכנסה. על כל שאלה שלא תהיה, יש לשאול ולהתייעץ עם רואה החשבון שלכם לגבי יעוץ מס.

ההבדל בין חברה בע"מ לבין עוסק מורשה

כל עסק בשנת קיומו הראשונה, עובר תהליך של "חבלי לידה". הפעילות וההתנהלות בשנה זו  תהווה את האינדיקציה הנכונה האם הצלחתם בפתיחת העסק החדש שלכם ותהווה את היסודות של העסק לשנים הבאות. ברגע שתפתחו תיק של עוסק מורשה, תתחילו ללמוד "לשחות" במים של כל הרשויות ותדעו במשך הזמן, לא רק מה אתם צריכים לשלם, כי אם מה מגיע לכם מרשויות המס, כגון החזרי מע"מ והחזרי מס הכנסה. על כל שאלה שלא תהיה, יש לשאול ולהתייעץ עם רואה החשבון שלכם.