header

הצהרת הון

הצהרת הון – מה כדאי לנו לדעת?

מי שאינו יודע, הצהרת הון הינו דו"ח שיש להגיש לפקיד השומה במס הכנסה. בנוסף לדוח השנתי של בעלי העסקים, יש להגיש גם הצהרות, אשר תכלול את הנכסים השונים שכוללים מכסי דלא ניידי, רכבים, חשבונות בנקים,  ועוד. במידה ואדם שיש לו עסק הוא נשוי, יש לרשום גם את הנכסים של בת הזוג וילדיהם שהם זכאים בגללם לנקודות זיכוי או נקודות קצבה. בדוח נדרש לתום שנת המס שחלפה או תום שנת מס מוקדמת יותר. בהצהרת ההון, יתבקש הנישום לפרט את הנכסים  וההתחייבויות למועד הכתוב על הטופס  ההצהרה, תוגש על גבי טופס שיינתן לו במס הכנסה או באמצעות רואה החשבון שימלא את טופס הצהרה עבורכם .אם הנישום הוא בעל עסק, יש לדייק בפרטים ולקבל את הייעוץ המתאים באמצעות רואה החשבון שלו שייעץ לו מה לרשום ויסייע לו במילוי הטופס.

לשם מה מגישים הצהרת הון?

השאלה היא כמובן מתבקשת. כל בעל עסק או שכיר, מתבקש להגיש הצהרת הון. הנישום חושף את מצבו הפיננסי אל מול רשויות המס. פקידי השומה במס ההכנסה, משווים את ההצהרות בכל שנה, ורואים את השינויים שהתרחשו בהונו. במידה וישנו נכס שלא הוצהר, הנישום ייקרא לבירור חוסר הרישום של אותו הנכס, או שהנכס שנרכש אינו תואם בסכום הרכישה את הצהרות ההון הקודמות ואז הנישום יידרש להסביר מאילו כספים רכש את הנכס.זו הסיבה שבגינה יש להתייחס אל הצהרות הללו בכובד ראש. ולהצליב את המידע שיהיה נכון, כך שלא יועמד הנישום לחקירות ואי נעימויות מיותרות. ישנם שכירים שמחזיקים ברואה חשבון או יועץ מס, בדיוק בגלל הדברים הללו. אסור להסתבך עם רשויות המס ואפילו חוסר ידע תמים של אי ידע במילוי נכון של הטופס, יכול להיות בעוכריהם.

הבלבול הידוע בקרב רבים בין דו"ח שנתי להצהרת הון

ישנם הרבה אנשים שנוטים להתבלבל בין דוח שנתי לבין הצהרות הון. יש להבין כי הם אינם אותו הדבר. הבעיה הנפוצה של כולם היא המחשבה שהון מתפרש ככסף ובהרבה מקרים, רבים מתפלאים כאשר הם מקבלים מכתב מהרשויות של אי הצהרה. הגשת הדו"ח השנתי, מתייחסת לריכוז ההכנסות מול ההוצאות במהלך שנת העבודה, כמו כאלה המתקבלים מהעיסוק של אותו אדם, אם כשכיר או אם כעצמאי.  על מנת למנוע קנסות מיותרים, כדאי כי רואה חשבון מוסמך, יעלעל במסמכים השונים אשר התתבקשו להמציא עבור דו"ח הצהרות

רשימת הנכסים המחויבים ברישום להצהרת הון

לפני שתמלאו הצהרה, יש לערוך רשימה מסודרת של כל הנכסים שלכם בארץ ובחו"ל ששייכים למשפחה. הדוח יכלול גם נכסים שרשומים על שם הילדים שכבר מלאו להם 18 שנים לאחר איסוף המידע, מומלץ לערוך השוואה בין הצהרות ההון הקודמות לבין הנוכחית. חשוב שתהיה תאמה בין בדיווחים לבין המציאות. במידה והדו"ח לא יהיה תואם לשנים הקודמות, היות וישנו נכס שמומש ולא הצהרתם עליו או שהוא מושכר, תצטרכו לשלם קנסות גבוהים. רק רואה חשבון, יכול לעלות על הנקודות החשובות וימנע טעויות שיכולות לעלות לכם בהרבה מאוד כסף. חשוב לזכור, כי מאז הרפורמה במס הכנסה משנת 2003, הורחב מעגל המדווחים מידי שנה לרשויות מס ההכנסה. הדוחות שמוגשים הם לא רק של עצמאים, כי אם גם של בעלי הכנסות מחו"ל ושכירים שלא דיווחו בעבר. אלה היום, גם חייבים בדו"ח למס ההכנסה כמו בהצהרות הון. גם אם יש לכם ניירות ערך ותיקי השקעות הם חייבים בדו"ח. חשוב ומומלץ, לשמור את המסמכים השונים כמו מכירה או רכישה של נירות ערך, גם אסמכתאות לקבלת הלוואה מבני המשפחה, צו ירושה, אישורי זכייה, על כל אלה יש לשמור למתן הסבר הגיוני במס ההכנסה. גם תכניות חיסכון וכל הקשור לבנקים חייב במסמכים שיש להמציאם לפני דו"ח הצהרת הון. תמיד כדאי לזכור, שמחשבי מס ההכנסה, מקושרים באופן ישיר למחשבי הרשויות של הממשלה כמו: אגף למיסוי מקרקעין, משרד הרישוי, ביטוח לאומי, משרד הפנים ועוד. המחשבים של הרשויות השונות בממשלה, מקבלים גם דיווח מהבנקים בישראל, לגבי מצב החשבונות של אזרחי המדינה. הרבה פעמים תתפלאו לגלות שפקידי השומה, יודעים יותר טוב מכם, מה יש לכם בבנק ומה לא..