header

הקמת עסק חדש

אחרי שהחלטתם על הקמת עסק חדש, מה עכשיו?

לאחר שהחלטנו לפתוח עסק, עלינו לבצע  שני שלבים: השלב הראשון הוא להחליט על האופן שבו אנו רוצים לפעול - קרי האם אנו רוצים לפעול כ"עוסק פטור" כ-"עוסק מורשה" או כ"חברה". (בהמשך העמוד ישנו הסבר מפורט על היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאפשרויות הנ"ל)
בשלב השני עלינו להודיע לרשויות במדינה על הקמת עסק חדש ולכן עלינו לפתוח תיק של "עוסק" בכל אחת מהרשויות השונות.

הקמת עסק חדש - מי הרשויות אליהם יש לפנות?

  • מע"מ- פתיחת התיק במע"מ (מס ערך מוסף) צריכה להתבצע מייד עם הקמת עסק חדש ותחילת הפעילות העסקית. אין לקבל כל תקבול לפני שאתם רשומים במע"מ מאחר וזו תהיה עבירה על החוק. פתיחת תיק במע"מ אפשרית לביצוע על ידי בעל העסק, או על ידי המייצג שלו- רואה חשבון או יועץ מס מוסמך.
  • מס הכנסה- לאחר הרישום של העסק במע"מ יש לפתוח תיק במס הכנסה. הרישום מתבצע באמצעות טופס פתיחת תיק עצמאי- ניכויים. גם הליך זה יכול להתבצע באמצעות המייצג במשרדי פקיד השומה באזור העסק.
  • המוסד לביטוח לאומי- במקביל לפתיחת התיק במס הכנסה ולאחר רישום העסק במע"מ, יש להירשם גם במוסד לביטוח לאומי אחרי מילוי טפסים של דין וחשבון רב שנתי. ניתן להירשם בסניף הביטוח הלאומי במקום העסק. גם כאן, ניתן לבצע את הרישום באמצעות הגורם המייצג.

מסמכים לפתיחת תיק במע"מ ומס הכנסה:

לצורך פתיחת תיק ברשויות נדרשים מסמכים שונים, ביניהם אסמכתא בנקאית על קיום חשבון בנק על שמכם, תעודת זהות, חוזה שכירות, הסכמים שונים ועוד. במקרה ומדובר בחברה יש צורך להציג גם תעודת התאגדות, תקנון ופרוטוקולים.
פתיחה של תיק הוא הליך שעשוי להיות ארוך, טרחני ומייגע. ההליך הזה דורש מכם זמן שכעצמאים אתם לבטח מעריכים אותו ותעדיפו לנהל את העסק החדש במקום לבלות זמן רב במסדרונות הרשויות השונות. מסיבה זו רצוי מאד להעביר את הפיקוד לידיו של מומחה בתחום מיסים וחשבונאות, למשל רואה חשבון. פתיחת התיק על ידיו תסייע לכם לא רק במישור הלוגיסטי של הליכה לרשויות ופתיחת תיק, אלא גם בהבנה של כל המשמעויות הכרוכות פתיחת עסק קטן אותו אתם עומדים לפתוח, כמו כדאיות חשבונאית וכלכלית, האם עדיף להתחיל כעוסק פטור ורק לאחר מכן עוסק מורשה, מה צפי הרווחים לעומת ההפסדים ועוד פרמטרים רבים וחשובים שכדאי להתחשב בהם וללמוד אותם מגורם מקצועי מוסמך. כאשר התמונה ברורה המסמכים שיש להכין אותם ידועים מראש, כל ההליך הוא מסודר יותר, ברור יותר וקצר יותר.

האם עלינו לפעול כעוסק פטור? כעוסק מורשה? או בכלל עדיף לנו להתאגד כחברה....?

אז לאחר שהחלטנו שאנחנו רוצים לפתוח עסק קטן, עלינו לגבש החלטה מהיא צורת ההתאגדות המתאימה לנו ביותר?
הכנו לכם הסבר פשוט על צורות ההתאגדות השונות, תוך שימת דגש על היתרונות והחסרונות בכל אחת מהאפשרויות.