header

חברה בע"מ

אז לאחר שהחלטנו שאנחנו רוצים לפתוח עסק, עלינו לגבש החלטה מהיא צורת ההתאגדות המתאימה לנו ביותר.
האם עלינו לפעול כעוסק פטור? כעוסק מורשה? או בכלל עדיף לנו להתאגד כחברה....?
להלן הסבר פשוט על צורות ההתאגדות השונות, תוך שימת דגשש על היתרונות והחסרונות בכל אחת מהאפשרויות.

חברה בע"מ זו חברה שנרשמת כחוק ברשם החברות, יש לה מספר נקוב מה שנקרא ח"פ הנהלת החשבונות שלה מחייבת רואה חשבון, והיא משלמת מע"מ ומזדכה על המע"מ של הוצאותיה.
ההבדל העיקרי בין חברה לעוסקים (פטור או מורשה) הוא ההפרדה בין החברה ובין העומד או העומדים בראשה.  המונח בע"מ הינו ראשי תיבות של "בערבון מוגבל" ומשמעותו היא כי האחריות של בעלי החברה הינה מוגבלת. ההפרדה הישותית בין בעלי החברה כאדם פרטי לבין הישות שהיא החברה בע"מ היא הפרדה שבמקרים מסוימים עשויה להיות קריטית.

יתרונות התאגדות כחברה בע"מ

כמובן כמו בכל דבר בחיים יש גם לחברה יתרונות וחסרונות, בשורות הבאות נשתדל להסביר לכם מהן היתרונות היותר משמעותיים בלהתאגד כחברה:

  • בניגוד לעצמאי - בעל או בעלי החברה אינם קשורים לחובות החברה, כך שגם אם החברה בחובות בעלי החברה יכולים להמשיך למשוך משכורות לחשבונם. כמובן שאחריותם לחובות החברה  הינה "מוגבלת".
  • המיסוי נמוך מעט ממס ההכנסה  מאשר של עוסק מורשה (ובעיקר כשאין מחולק דיוידנד לבעלי המניות) שכן המס החל על החברה הינו "מס חברות" בניגוד לעצמאי אשר חל עליו "מס שולי".
  • התדמית העסקית מאוד גבוהה, כך שבפניות למוסדות וגופים גדולים תוכלו לקבל הצעות ועבודות טובות לעסקאות איתם. ישנםגם גופים שעובדים אך ורק עם חברות ולכן התאגדות כחברה פותחת אפשרויות לשווקים חדשים ולצמיחה מהירה של העסק.
  • תחיה לעולם כך שניתן ללא תהפוכות גדולות מידי להעביר את העסק ליורשים באמצעות העברת מניות החברה לידיהם כמו כן חברה מאפשרת גמישות רבה בגיוס משקיעים, צרוף בעלי מניות נוספים, מיזוג עם חברה אחרת וכיו"ב.

חסרונות התאגדות כחברה בע"מ

כמובן שלניהול עסק באמצעות חברה זו קיימים חסרונות אשר נמנה להלן, ואולם, יאמר מיד כי ללא כל ספק, היתרונות עולים על החסרונות לאין ערוך.

  • עלויות - החיסרון העיקרי עליו ניתן להצביע הינו העלויות הנדרשות בהקמת ותיפעולה השוטף של חברה. כאשר מקימים לראשונה חברה ישנה עלות רישום חברה בע"מ אצל רשם החברות וכן עלות אגרה שנתית לרשם החברות (מעל ל- 2,600 ₪ לשנה). כמו כן הנהלת החשבות יקרה מניהול עוסק מורשה

לסיכום

למרות החסרונות שהוזכרו לעיל - אין ספק כי היתרונות בהתאגדות כחברה עולים על החסרונות לאין ערוך.
ולכן המלצתנו היא לפעול כחברה ככול שמתאפשר - בהנחה כמובן שהפעילות והיקף ההכנסות מצדיקים את העלויות הכרוכות בהתאגדות כחברה.

החלטתם לפתוח חברה? כחלק מסל השירותים שלנו אנו נכין לכם מיני תוכנית עסקית במתנה!!