header

מה זה עוסק פטור?

ישנם יתרונות וחסרונות כאשר אנו מעוניינים לפתוח תיק של עוסק פטור, אך ישנם מספר לא מבוטל של אנשים שאינם יודעים מה זה עוסק פטור. אז לפני שנסביר את היתרונות והחסרונות של עוסק פטור נסביר קודם בקצרה מה זה עוסק פטור.
מדובר על אדם עצמאי שהמחזור העסקי השנתי שלו, אינו עולה על 79,482 ₪ (נכון לשנת 2015). היתרון הוא שלמרות שפתחנו תיק של עוסק במע"מ - עדיין עוסק פטור אינו מחויב בתשלום מקדמות עבור מע"מ. המונח "עוסק פטור" החליף למעשה מה שהיה נקרא פעם "עוסק זעיר",  העוסק הפטור, אינו מוציא חשבוניות, כי אם קבלות אך אינו רשאי לנכות מס מהתשומות הכלליות בחשבוניות המס שהוצאו עבורו. ישנם מקצועות חופשיים שלא ניתן לפתוח בגינם תיק עוסק פטור כגון: אדריכלים, עורכי דין, רופאים, טכנאים ומנהלי חשבונות ללא קשר לסכום העסקאות השנתי שלהם ואם הם רוצים לפעול כעצמאיים עליהם לבצע פתיחת עוסק מורשה. העיקרון המנחה של פתיחת תיק עוסק פטור הוא שלא חלה עליו חובה לשלם למעמ כל עוד סך עסקאותיו  השנתיות, לא עלו על הסכום המצוין כעסק פטור. חשוב להגיש את הדו"ח השנתי לא אחרי ה-31 בדצמבר על מנת שלא יהיו קנסות מיותרים בגלל חוסר אחריות של הגשת הדו"ח במועדו.

מה זה עוסק פטור?

מה זה עוסק פטור?

אם אתם פותחים עסק ואינכם יודעים מה זה עוסק פטור, כדאי כי תתעניינו ותלמדו את הפרטים שיכולים להשפיע לכם על העסק הן מהבחינה הכספית והן מהבחינה העסקית. עסק קטן, יכול ליהנות ממחירים נמוכים יותר ללקוחותיו, היות ולא חלה עליו חובת תשלום מע"מ שמהווה 18% מהסכום של המוצר או השירות שניתן. עוסק פטור שיש לו הוצאות רבות, לא יגיע לתשלומי מס. חבות מס, חלה על אנשים שהם גם עוסקים פטורים, אך גם עובדים כשכירים, מה שמחייב אותם לבצע בכל סוף שנה אזרחית תאום מס, על מנת שלא יורד שכרם ב-50% בגובה התשלום למס.

חסרונות ויתרונות של עסוק פטור

מי שמעוניין להרחיב את העסק שלו, עלול לחשוש מהוצאות של מס הכנסה, הנהלת חשבונות, תשלומים למע"מ ושינוי המחירים של המוצרים או השירותים שהוא מוכר בגלל תשלומי המע"מ שצריכים להיות גלומים במחיר. הרבה אנשי עסקים, אינם מעוניינים לעשות עסקים עם עוסקים פטורים בגלל המחשבה של חוסר יכולת כלכלית גבוהה, כאשר מדובר בעסק קטן שהוא גם עוסק פטור. צורת החשיבה של פיתוח העסק של העוסק הפטור נשארת קטנה, היו והוא אינו יכול לעבור עסקאות בסכומים של 79,482 ₪ (נכון לשנת 2015) מה שמשאיר אותו לחשוב רק בתוך הקופסא ולא מחוצה לה. אין החזרי מס לעוסק פטור או הוצאות מוכרות במס, כפי שיש לעוסק מורשה.

האם כדאי לכם להיות עוסק מורשה?

אוקיי אז אחרי שהבנו מה זה עוסק פטור עולה השאלה האם כדאי לפעול בעצם כעוסק מורשה? שאלה זו הופכת להיות רלוונטית בעיקר אם אתם מתחילים להבחין שהעסק הקטן שלכם, מתחיל לייצר הכנסות גבוהות עד סוף השנה האזרחית הנוכחית, יש לפנות לרואה חשבון, על מנת שיראה את הנתונים ויחליט אם זה הזמן לבצע פתיחת עוסק מורשה. בהרבה מקרים, סטטוס חדש זה, יקל עליכם ולא ימנע מבעדכם להתפתח יותר ויאפשר לכם להרחיב בצורה משמעותית את מאגר הלקוחות של העסק.