header

עוסק מורשה

אוקיי,
אז לאחר שהחלטנו שאנחנו רוצים לפתוח עסק, עלינו לגבש החלטה מהיא צורת ההתאגדות המתאימה לנו ביותר?
האם עלינו לפעול כעוסק פטור? כעוסק מורשה? או בכלל עדיף לנו להתאגד כחברה....?
להלן הסבר פשוט על צורות ההתאגדות השונות, תוך שימת דגשש על היתרונות והחסרונות בכל אחת מהאפשרויות.

עוסק זה הינו עסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי הינו גבוה מ-79,000 שקלים. במידה ומחזור עסקאותיו של עוסק הינו נמוך מסכום זה, רשאי האחרון לפנות לרשויות ולהיות מוכר בתור עוסק פטור. כמו כן, ישנם עוסקים מורשים אשר אינם עוברים את התקרה הקבועה בחוק אך מחויבים הם להיות מוגדרים בתור עוסקים פטורים (לדוגמא, רופאים, מתווכי נדל"ן, בעלי מקצועות חופשיים, עורכי דין וכדומה).
במסגרת הליך הקמת עסק פרטי, יש לבחון מהי תהיה הדרך הנכונה והיעילה להתנהל מול רשויות המס. ישנם שלושה סוגים של עסקים מבחינה זו – עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ (חברה בעירבון מוגבל). מקור הגדרת מצוי בחוק המע"מ והגדרה זו מבוססת ראשית על גובה ההכנסות השנתי וסוג העסק.

עוסק מורשה – מאפיינים

כל אדם אשר גמר אומר לפתוח עסק עצמאי רשאי לפנות לרשויות המע"מ ולהירשם בתור מורשה. בעת הרישום, יקבל פותח העסק מספר מזהה המשמש בתור תעודת זהות של העסק. על פי רוב, מספר תעודת הזהות של העוסק המורשה מהווה גם את מספר התיק במס הכנסה. בעת ביצוע עסקאותיו, רשאי העוסק המורשה להנפיק עבור לקוחותיו חשבוניות מס ובאפשרותו לגבות מע"מ. עוסק זה רשאי לקזז מע"מ תשומות בהתנהלות מול ספקים.

בניגוד לעוסק פטור, אשר מדווח למע"מ על הכנסותיו והוצאותיו פעם בשנה, עוסק זה מחוייב לדווח למע"מ באופן דו-חודשי. כמו כן, העוסק מעביר דיווח דו חודשי גם למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. הכנסותיו מחויבות במס על פי מדרגות המס בפקודת מס הכנסה. בניגוד לחברה בע"מ, אשר מהווה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה, לכן הוא מחויב לבצע את ההתחייבויות אשר לקח ורמת הסיכון המונחת על כתפיו הינה גבוהה.

מי אינו יכול להירשם כעוסק פטור ללא קשר לגובה המחזור אלא חייב להירשם כ"עוסק מורשה"?

כידוע ישנם עסקים החייבים להרשם כעוסק מורשה ואינם יכולים להרשם כעוסק פטור.
הרשימה מונה בעלי מקצועות חופשיים  (מהנדסים, רואי חשבון, אדריכלים ועוד) וכן עיסוקים שונים המנויים בתקנה 6 א'.

 1. בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6 א' לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד (ראה בהמשך).
 2. רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
 3. בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15(4) לפקודת התעבורה.
 4. בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
 5. סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין.
 6. סוחר רכב ומתווך רכב.
 7. חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות.
 8. אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.


עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6 א'.

 1. מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 ג' לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 או חברות בועדות שהוקמו על פי דין.

כדאי לציין בנקודה זו שע"פ הוראת ביצוע של מע"מ ניתן לרשום עוסק כפטור גם אם הוא נמצא ברשימת העוסקים המנויים בתקנה 6 א'. וזאת בתנאי שעיקר הכנסתו היא מעסק עצמאי ולא מעבודה כשכיר (ראוי להדגיש שאם הוא נמנה בשתי הרשימות האפשרות להירשם כעוסק פטור נשללת).

יתרונות

כמובן כמו בכל דבר בחיים יש יתרונות וחסרונות, בשורות הבאות נשתדל להסביר לכם מהן היתרונות היותר משמעותיים להגדרת עוסק מסוג זה.

 • זכאות לדרוש חזרה את המע"מ שהוא משלם. באם לעוסק צפויות רכישות ציוד או הוצאות שוטפות והוא רוצה.
 • לדרוש חזרה את המע"מ בגין הוצאותיו, מומלץ לו להרשם כעוסק מורשה. כמובן שזה תקף גם לעלויות השוטפות שיש לעוסק.
 • רכישה באופן קבוע - נניח רכישת מלאי וציוד באופן שוטף - עוסק זה זכאי לדרוש חזרה את המע"מ ששילם וזאת בניגוד לעוסק פטור.
 • עוסק פטור אינו זכאי לדרוש חזרה את המע"מ ששילם.
 • מורשה זכאי לדרוש חזרה את המע"מ ששילם וזאת בניגוד לעוסק פטור אשר אינו זכאי לדרוש חזרה את המע"מ ששילם.
 • עוסק מסוג זה אינו מוגבל בגובה מחזור העסקאות שלו ולכן קל לו יותר לגדול לצמוח ולהצליח. וזאת בניגוד לעוסק פטור שלו יש תמיד "תקרת זכוכית" בגובה רמת ההכנסות אליה הוא יכול להגיע.
 • יתרון נוסף הוא הינו יתרון תדמיתי אשר מקל על ביצוע עסקאות עם חברות וגופים גדולים מאשר עם עוסק פטור.
 • תדמית של עסק קטן ולעיתים קרובות עסקים גדולים מעונינים לקבל שירות מעוסק מורשה ומעדיפים לא לעבוד עם עוסק פטור.
 • עלות נמוכה על הנהלת חשבונות - בדרך כלל עוסק פטור משלם פחות עבור התנהלות חודשיתשנתית.

חסרונות

וכמובן שכמו בכל דבר טוב בחיים - יש גם חסרונות....

 • חייב בהגשת דו"ח תקופתי למע"מ אחת לחודש או חודשיים  - וזאת בניגוד לעוסק פטור אשר מחוייב בדיווח אחת לשנה.
 • ניהול תיקים מורכב יותר מעוסק פטור - דבר אשר מצריך את שירותיו של רואה חשבון.
 • חובה לגבות מע"מ מלקחותיו בארץ - דבר אשר מייקר מעט את העלות - במידה והלקוח אינו יכול להתקזז מול מעמ.

לסיכום

הגדרת עסק תחת ההגדרה הזאת מתאים יותר ללקוחות שיש להם עלויות הקמה וכן הוצאות שוטפות ואשר מעוניינים לדרוש חזרה את הוצאות המע"מ שהם משלמים. בנוסף, זה מעמד שמיועד לעסקים קטנים שמסתכלים לאופק ושרוצים לצמוח ולגדול ולא להישאר "קטנים". ולכן ישנה עדיפות לפעול כעוסק מורשה. מייד לאחר פתיחת התיק במע"מ יש לפתוח תיק במס הכנסה וביטוח לאומי.

החלטתם לפתוח עוסק מורשה? כחלק מסל השירותים שלנו אנו נכין לכם מיני תוכנית עסקית במתנה!!