header

עוסק פטור

אוקיי,
אז לאחר שהחלטנו שאנחנו רוצים לפתוח עסק, עלינו לגבש החלטה מהיא צורת ההתאגדות המתאימה לנו ביותר.
האם עלינו לפעול כעוסק פטור? כעוסק מורשה? או בכלל עדיף לנו להתאגד כחברה?
להלן הסבר פשוט על צורות ההתאגדות השונות, תוך שימת דגשש על היתרונות והחסרונות בכל אחת מהאפשרויות.

עוסק פטור - הסבר

מיהו עוסק פטור? ולמה רצוי להתאגד כעוסק זה? אילו יתרונות יש להתאגדות ומהם החסרונות? אם אתה מעוניין לקבל יותר מידע מאמר זה עשוי לסייע לך.
ראשית כל נגדיר מיהו? עוסק זה מוגדר בחוק מס ערך מוסך התשל"ו - 1975 לפיו עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על תקרת המחזור הנקובה בחוק ואינו נמנה מבין המקצועות אשר קבע שר האוצר כי אינם יכולים לשמש כעוסק פטור. תקרת המחזור לעוסק מסוג זה מתעדכנת כל שנה, בשנת 2013 תקרת המחזור של עוסק צסןג זה הינה 77,993 ש"ח ובשנת 2014 תקרת המחזור עולה לכדי כ 79,482 ש"ח המשמעות היא בשנת 2014 יכנסו יותר עוסקים לתכולת הגדרת זו.

אז למה בכלל קיימת ההגדרה הנ"ל ולמה היא נועדה? הגדרה זו הינו יצירת המחוקק אשר באה לסייע לעסקים קטנים שמחזור עסקאותיהם נמוך לנהל את ספרי עסקם ואף להתנהל מול מע"מ תוך כדי הפחתה מימנלית של ההתנהלות במטרה להקל על עסקים אלו את פעולותיהם מול הרשויות.
לצרוך כך נקבע כי בעל העסק אינו חיייב בתשלום מס ערך מוסף על העסקאות שביצע, המשמעות היא שעוסק זה יכול לפעול באופן תחרותי יותר היות ומחיר המכירה שלו אינו כולל תשלום מע"מ עבודה אשר יכולה להשפיע על הצרכן הסופי. האומנם עוסק תחת הגדרה זו אינו משלם מס עסקאות, אך במקביל אינו יכול לדרוש מס תשומות, היות ומכח חוק מע"מ לא ניתן לדרוש מס תשומות על עסקה שאינה חייבת במע"מ.
הוראות ניהול פקסי חשבונות כוללים הקלות מס באשר לאופן ניהול ספרים של עוסק פטור כך שהוא נדרש להוציא קבלה, חשבונית עסקה (לא חשבונית מס) תיק תיעוד חוץ, וספר תקבולים ותשלומים.

יתרונות

כמובן כמו בכל דבר בחיים יש גם יתרונות וגם וחסרונות, בשורות הבאות נשתדל להסביר לכם מהן היתרונות היותר המשמעותיים להירשם כעוסק זה.

  • עוסק מסוג זה אינו מתחשבן עם מע"מ, בגלל היותו פטור, אינו מגיש דוחות חודשיים למע"מ.
  • אינו משלם מקדמות למע"מ.
  • עוסק מסוג זה יכול להעניק הנחה משמעותי או הוזלה במחיר בצורה משמעותית מול עוסק מורשה, העוסק הפטור מעניק מחיר נמוך יותר בגלל שהוא אינו מתחשבן עם מעמ ולא צריך לגבות מעמ מהלקוחות.
  • עלות נמוכה על הנהלת חשבונות - תוצאה מכך משלמים פחות עבור התנהלות חודשיתשנתית.
  • התנהלות שנתית מול רשויות.

חסרונות

וכמובן שכמו בכל דבר טוב בחיים - יש גם חסרונות....

  • הפחד מלעבור את תקרת המחזור השנתי- בגלל התקרה שיש בחוק המון עסקים פטורים לא רוצים לעבור את התקרה שמא יצטרכו להפוך לעוסק מורשה - החשש הזה לא מאפשר להם לבצע עסקאות גדולות וזה מה שמונע מהם לצמוח ולגדול.
  • אינו יכול לקזז מע"מ על הוצאות - גם עסקים פטורים מחוייבים לשלם מע"מ על הקניות שלהם - אך בניגוד לאחרים - לעוסק פטור אין את האופציה להתקזז על המעמ ששילמו - ובכך הם מפסידים את החזר/קיזוז המעמ שאותו שילמו.
  • תדמיתית - הרבה עסקים אינם רוצים לעשות "עסקים" עם עוסקים תחת הגדרה זו בגלל החשיבות שלו כעסק קטן, עקב תדמית של עסק קטן ולכן לא כולם אוהבים לעשות עסקים עם עסקים קטנים...
  • לעיתים יש צורך לעמוד ברכישות של ציוד או סחורה בעלות סכומים מהותיים. רק עוסק מורשה יכול לקזז את המע"מ בגין רכישות אלה מה שאינו מתאפשר לעוסק פטור.

לסיכום

המונח עוסק פטור (עוסק זעיר לשעבר) לקוח מחוק מע"מ והוא מתייחס לדיווחים למע"מ בלבד.
רישום כעוסק תחת הגדרה זאת מתאימה לעסק קטן בתחילת הדרך אשר עובד בצורה מצומצמת, או כעיסוק נוסף בנוסף לעבודתו כשכיר אשר סוג העסק או העיסוק שלו ומחזור העסקאות הצפוי שלו מאפשרים לו להירשם במע"מ בצורת רישום זו, לשוב להיעזר ברואה חשבון על מנת לבצע רישום נכון ותקין.