header

עוסק פטור או מורשה?

ממה פטור העוסק הפטור? ממע"מ בלבד, אך אינו פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי. משמעות הדבר היא שלאחר פתיחת התיק במע"מ עליך לפתוח מיידית תיק במס הכנסה, וביטוח לאומי.

אם תחום העיסוק שלך נמנה עם אחד מהתחומים ברשימה הבאה עליך להירשם אך ורק כעוסק מורשה:

 1. עוסק פטור יכול להיות עסק בעל מחזור עסקאות שנתי (בשנת 2014) שאינו עולה על 79,482 ₪.
 2. במידה ומחזור העסקאות השנתי של העוסק פטור עלה על התקרה המותרת, יש לשלם את ההפרש בין החלק הפטור לחלק שעלה על הפטור. עוסק פטור יכול להיות עסק שאינו מעסיק יותר משני מועסקים.
 3. עוסק פטור מוציא ללקוחותיו דרישת תשלום (ולא חשבונית) ובעת קבלת התשלום יוציא קבלה.
 4. אחת לשנה עוסק פטור ידווח למע"מ על מחזור העסקאות שלו.
 5. העוסק פטור אינו יכול לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות. הסכום שלא קוזז יתווסף לסכום החשבונית ויהווה חלק מהוצאותיו לצורך מס.
 6. יתכנו לקוחות גדולים שיעדיפו לא לעבוד עם עוסק פטור מתוך ראייה שמדובר בעסק קטן שלא יוכל לספק סחורה או שירותים כראוי. במקום זאת יעדיפו לעבוד עם עוסק מורשה.
 7. לעוסק פטור יש יתרון של חיסכון מס בשיעור המע"מ מאחר והכנסותיו של עסק גדולות מהוצאותיו ועל הפערלא נדרש לשלם מע"מ. בנוסף גובה ההוצאה כולל בתוכו את שיעור המע"מ. לכן בעסק יהיו יותר הוצאות והמשמעות היא רווח קטן יותר כלומר פחות מיסים.
 8. כאשר מחזור העסקאות של עוסק פטור גדל והוא מעוניין להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה, עליו לגשת לתחנת מע"מ שבה הוא נרשם כעוסק פטור ולבקש להפוך לעוסק מורשה. כמו כן עליו להוכיח שמחזור העסקאות השנתי צפוי לגדול – ניתן להביא חוזה עם לקוח גדול.

להלן רשימת העסקים שאינם יכולים להירשם במע"מ כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה:

 1. בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.
 2. נותנים שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.
 3. בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה.