header

פתיחת תיק במס הכנסה

אחד שמחליט לפתוח עסק עצמאי משלו, חייב לבצע פתיחת תיק במס הכנסה. יש כאלה שחוששים מרשויות המס ולא יודעים כיצד להתנהל מולם, ולכן זו הסיבה שכדאי שרואה חשבון ילווה אתכם לכל אורך הדרך החל בפתיחת התיק ברשויות מס הכנסה ומע"מ וגם בהמשך העסק כמו ייעוץ, ליווי והדרכה. שמובן שהוא גם יטפל לכם בדיווחים הנדרשים בכל חודש לרשויות המס ועוד. כאשר פותחים תיק במס הכנסה, יש להבין כי מיום זה ואילך, תהיו חייבים לדווח ולשלם לרשויות המס והכל על פי הרווחים שלכם מהעסק.

יש לתכנן היטב את הפריסה השנתית של תשלומי מס הכנסה ומע"מ באמצעות תכנון וצפי עתידי. שכירים למשל, אינם פועלים מול מס ההכנסה אלא באמצעות המעביד שמשלם את חובות השכיר כלפי מס ההכנסה באמצעות ניכויים שוטפים מתלוש המשכורת של השכיר. הליך של פתיחת תיק ברשות המס הוא איננו הליך מסובך מדיי אך יחד עם זאת הוא כרוך במילוי נכון של הטפסים לרשויות המס וכן הגשת אישורים הרלוונטיים לעסק. מה שיותר חשוב הינו ההתנהלות העתידית והתשלומים השונים שכל בית עסק מעביר למס ההכנסה, ולמעמ וכן שמירה על קבלות, ניהול ספרים, תשלומים למוסדות, ביטוח לאומי ועוד.

פתיחת תיק במס הכנסה

 פתיחת תיק במס הכנסה והגשת דו"ח שנתי

לאחר פתיחת תיק במס הכנסה, כל עסק חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הרווחים שלו מהעסק, ההוצאות בעסק וכדומה. יש לציין כי פתיחת התיק ברשויות של מס ההכנסה הוא גם לגבי תיק הניכויים שלכם במידה ותעסיקו עובדים. יש צורך למלא את הפרטים הבאים כאשר אתם פותחים תיק במס הכנסה כגון:

  • שם מלא
  • מספר זהות
  • מהות העסק
  • כתובת וטלפון של בית העסק
  • תאריך פתיחת העסק


לאחר שכבר פתחתם את התיק במס ההכנסה, יישלחו אליכם פנקסי מקדמות שבו, תידרשו לדווח על מחזור העסקאות ולשלם מקדמות בהתאם. ישנם מקרים מסוימים, שבהם תוכלו לבקש הקטנה של מקדמות היות והחישוב של פקידי השומה, אינו תואם את הציפיות שלכם מהכנסותיכם. חשוב כי תיקחו רואה חשבון מקצועי אשר ילווה אתכם בעסק וזאת בכדי למנוע קנסות מיותרים של מס הכנסה ומע"מ כתוצאה מטעויות של חוסר ניסיון וידע.  בסוף כל שנת מס, אתם מחויבים להגיש דוח למס הכנסה שיכיל את ההכנסות וההוצאות השנתיות שלכם. המס יחושב לכם באופן מדויק ויבוצע תחשיב שייקח בחשבון גם את המקדמות ששילמתם. במידה ושילמתם למשל מקדמות גבוהות מדי ביחס להכנסותיכם והוצאותיכם – רואה החשבון שלכם יוכל לבקש החזרי מס.  במידה ושילמתם מקדמות נמוכות מדי, תידרשו לשלם את ההפרש בהתאם לממצאי הדוח של סוף השנה שתגישו לפקידי השומה באמצעות רואה החשבון שלכם.

האם לפתוח את העסק שלנו כעוסק פטור או כעוסק מורשה

אחת השאלות החשובות ביותר בעת פתיחת תיק ברשות המס היא האם לפתוח את העסק שלנו כעוסק פטור או כעוסק מורשה. ישנם הבדלים שונים בין שני סוגי העסקים הללו- עוסק פטור הוא בעל היקף הכנסות נמוך יותר מעוסק מורשה והוא פטור ממע"מ. העוסק המורשה מחויב במע"מ, אך הוא יוכל להתקזז בתשלום המע"מ, במקרים מסוימים. לעיתים, בעלי עסקים מסוימים, יהיו חייבים לרשום את העסק שלהם כעוסק מורשה, גם אם המחזור העסקי שלהם הוא מתאים לזה של עוסק פטור. השאלה כיצד לפתוח את העסק שלכם תלויה במאפייני העסק ובתוכניותיו לעתיד, כאשר לכל מעמד ישנם יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן.

להשתתף בעיצוב פני העסק

ראוה החשבון שלכם יכול למלא תפקיד רשמי בלבד ולהגיש את הדו"חות הנדרשים, אחת לתקופה (רואה חשבון פסיבי). מנגד, רואה החשבון יכול להיות דמות משמעותיות בהתנהלות העסק שלכם, כך שתפקידו לא נגמר במועד של פתיחת תיק במס הכנסה. רואה החשבון יוכל לייצג אתכם מול הרשויות הרלוונטיות (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ), בכל נושא ועניין ובכך להשיג עבורכם הקלות רבות. בנוסף, רואה החשבון גם חשוף לכלל הנתונים על התנהלות העסק ולכן הוא יוכל לזהות מגמות שונות, חיוביות או שליליות. באמצעות החשיפה הזו, רואה החשבון יוכל לייעץ לכם מה עליכם לעשות, על מנת להגדיל את הרווחיות של העסק ככל האפשר.

יש לכם שותף בעסק?

פתיחת עסק חדש עם שותפים או שותף בעסק, מצריכה כמו כל תהליך של פתיחת תיק, מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, יתבצע על שמכם ושם השותף או השותפים. אם אתם כבר יודעים כמה עובדים תעסיקו ומי הם, יש לדווח על כך ישר בעת פתית התיק במס ההכנסה וכך ייפתח לכם גם תיק ניכויים באופן מידי. יש להצהיר על מועד תחילת העבודה של העובדים וסוגי התשלומים שמשולמים להם. מס הכנסה, יפתח תיק ניכויים ויעביר את המידע לביטוח הלאומי. תקבלו שני פנקסים שתצטרכו לדווח בהם בכל חודש לגבי השכר ששילמתם לעובדים הפנקס הראשון יהיה פנקס ניכויים למס ההכנסה והפנקס השני יהיה פנקס ניכויים בביטוח הלאומי. מספר התיק במס ההכנסה יהיה המספר של תעודת הזהות של בעל העסק. מספר תיק מס הכנסה של חברה בע"מ, יהיה המספר שתקבל החברה ברשם החברות, מספר תיק מס ההכנסה של שותפות יהיה מספר העוסק מורשה שניתן כבר בעת פתיחת התיק במס ערך מוסף. אם החברה פותחת תיק ניכויים חדש, מספר התיק יינתן באמצעות מס ההכנסה.

ניכוי מס במקור

אחד המנגנונים שנקבעו ע"י מס הכנסה בכדי להגדיל את גביית המיסים הוא ניכוי מס במקור. במועד פתיחת תיק במס הכנסה על בעל העסק להגיש בקשה לפטור מניכוי מס במקור אחרת כל הלקוחות שישלמו לו יקזזו לו מבס במקור בשיעור של כ- 30%. בדרך כלל מס הכנסה, אינו נוהג להעניק פטור מניכוי במקור לעסקים חדשים כי התהליך אורך כשלושה חודשים ואפילו יותר, היות ומס הכנסה, מעוניין לבדוק את ההתנהלות שלכם בכל הקשור בדיווח בזמן וכן בתשלום המקדמות.